OLDŘICH POSPÍCHAL
studnařství
Palackého 256
588 13 Polná, okr. Jihlava
mob.: 603 721 713
pospichalpolna@seznam.cz

CENÍK SLUŽEB

VRTANÉ STUDNY- SOUDRŽNÉ PODLOŽÍ

Cena za 1m     800,- Kč bez DPH  (968,- Kč s DPH)
cena zahrnuje:

  • vrtání studny
  • vypažení PVC-U - atest na vedení pitné vody
  • čerpací zkouška studny
  • garantované množství min. 2000 litrů /24 hod
  • veškerá doprava

VRTÁNÍ STUDNÍ - NESOUDRŽNÉ PODLOŽÍ

V případě že vrt prochází nesoudržným geologickým materiálem (písky, jíly, štěrky atd.)  musí se vrt propažovat  kovovými  zárubnicemi o průměru 160 mm. Cena se tím navyšuje na 1 800 Kč/m + DPH v prostoru studny, kde bylo nutné tento materiál použít. V případě nedosažení pramene nebo jeho vydatnosti, objednavatel  nehradí žádné náklady spojené s vrtem.

Pokud není na pozemku elektřina a není možnost vedení např. od souseda, pracujeme s elektrocentrálou. Práce s elektrocentrálou 12 kWh – dle ceníku půjčoven nejbližšího v místě vrtu (cca – 2000,- kč/den).

Zhotovení projektu – 5 000,- Kč

Vrtání studní Pospíchal

VYHLEDÁNÍ PRAMENE

Vyhledání pramene bez vyhotovení studny 1 000,- Kč včetně DPH. Částka je placena zákazníkem formou zálohy.

CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ

OPRÁVNĚNÍ k činnosti prováděné hornickým způsobem

Vydal: Obvodní báňský úřad v Brně
Č.j. 08-1431/2003-415-2
Poř.č. 1193

OSVĚDČENÍ k obsluze vyhrazených technických zařízení tlakových

Vydal: Obvodní báňský úřad v Trutnově
Č.j.: 2030/XXXX/04
Evidenční č.: 0091/04–TZ-O-N

Vrtání studní Pospíchal