POSPÍCHAL STUDNAŘSTVÍ
Palackého 256
588 13 Polná, okr. Jihlava
mob.: 603 721 713
mob.: 605 510 799
pospichalpolna@seznam.cz

VRTÁNÍ STUDNÍ

Firma Oldřich Pospíchal nabízí pro soukromé osoby, živnostníky i firmy po celé ČR kompletní studnařské práce od roku 1993. Provádí vrtání studní, vrty pro tepelná čerpadla a další vrtné práce, hledání pramene vody. Zajistí montáže čerpadel i ručních pump, vodoinstalaci. Při problémových vrtech provede kamerové zkoušky vrtů a studní, poradenství. Vrty jsou prováděny na spodní prameny vod.

Po dohodě se zákazníkem zajistíme kompletní dokumentaci k vrtané studni – hydrogeologický posudek, projektovou dokumentaci vrtané studny a dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Pro vrtání studní disponujeme vlastní vrtnou technikou.

Vrtání studní PospíchalVrtání studní PospíchalVrtání studní PospíchalVrtání studní Pospíchal
 • Vyhledání pramene
 • Vyvrtání a výplach studny
 • Kamerové zkoušky vrtů studní
 • Veškerá doprava nutná k zajištění díla zdarma
 • Vypažení PVC s atestem na pitnou vodu
 • Čerpací zkouška k ověření vydatnosti
 • Zajištění potřebné dokumentace
 • Projekt geologických prací 4.000,- Kč
 • Projektová dokumentace vrtané studny a hydrogeologický posudek , nutný ke stavebnímu řízení – cena 5.000,-Kč
 • Garance odběru vody 2000 l za 24 hodin (po dohodě možné vydatnost vrtu zvýšit)
 • Vrty pro tepelná čerpadla
 • Vrtání v nepřístupných terénech
 • Provádíme též vrty pod různým úhlem i vodorovné
 • Vrty do stabilního i nestabilního podloží – žula, břidlice, skála, jíly, písky, štěrky  apod.
 • Záruční a pozáruční servis vrtů
 • Čištění vrtaných studní
 • Poskytujeme záruku 2 roky

Při prohlídce místa vrtu určíme přístup k vrtu tak, abychom nepoškodili stromky, chodníky, fasády, atd. 

Při vší opatrnosti a dobré vůli co nejméně poškodit pozemek zákazníka, je potřeba počítat s tím, že při vrtacích pracích může být zvýšená prašnost a poničena vegetace v blízkosti vrtu.

K vrtu potřebujeme přívod elektrické energie 380 V s minimálním jištěním 16 Amp jističem, a to po celou dobu prací až do dokončení vrtu. Není-li na pozemku elektrický proud, pracujeme s elektrocentrálou. Cena zapůjčení elektrocentrály na jeden den vyjde na cca           2 000,- Kč + palivo . Také vlastníme až 400 m el. kabelu včetně rozvaděčů, takže je možnost napojení elektřiny od sousedů.

Na základě požadavků zákazníka dodáme a namontujeme čerpadla, vodárny nebo minivodárny, popř. poradíme s výběrem a doporučíme ideální variantu odběru vody z vrtané studny v daném případě.

Vrtání studní PospíchalVrtání studní PospíchalVrtání studní PospíchalVrtání studní PospíchalVrtání studní PospíchalVrtání studní PospíchalVrtání studní Pospíchal

Postup prací:

Po zkontaktování se domluvíme na osobní schůzce na místě budoucího vrtu, kde určíme místo pro vrt, odhadneme jeho předběžnou hloubku a vypočítáme cenovou nabídku. Na místě poradíme, je-li potřeba připravit něco ze strany zákazníka.

Před zahájením vrtacích prací je nutné ohlásit provádění hydrogeologické sondy na stavebním úřadu. V případě pozitivních výsledků prací (ověření požadované vydatnosti a neovlivnění okolních studní)bude vyhotovena závěrečná hydrogeologická zpráva a zahájeno dodatečné stavební řízení. (Je dobré se informovat na úřadu, jaký postup upřednostní oni)

Vyvrtání studny je většinou realizováno během jednoho dne.

Po vyvrtání studny provedeme její vystrojení PVC trubkou s atestem na pitnou vodu a uděláme čerpací zkoušku.

Po ukončení vrtacích prací je sepsán předávací protokol ve 2 vyhotoveních, který je podepsán oběma stranami a každá strana dostane 1 kus.

Firma neručí za čistotu a kvalitu vody.