POSPÍCHAL STUDNAŘSTVÍ
Palackého 256
588 13 Polná, okr. Jihlava
mob.: 603 721 713
mob.: 605 510 799
pospichalpolna@seznam.cz

CENÍK SLUŽEB

VRTANÍ STUDNY- SOUDRŽNÉ PODLAŽÍ

Cena za 1m     1.100,- Kč
S výstrojí o prům. 125 mm, síla stěny 4 mm. Po dohodě lze vypažit i zárubnicí o prům. 140 mm:

  • vrtání studny
  • vypažení PVC-U - atest na vedení pitné vody
  • garantované množství min. 2000 litrů /24 hod
  • veškerá doprava

VRTÁNÍ STUDNÍ - NESOUDRŽNÉ PODLAŽÍ

V případě že vrt prochází nesoudržným geologickým materiálem (písky, jíly, štěrky atd.)  musí se vrt propažovat  kovovými  zárubnicemi o průměru 180 mm. Cena se tím navyšuje na 2.000 Kč/m v prostoru studny, kde bylo nutné tento materiál použít. Dále účtujeme 5.000,- Kč jednorázový poplatek za zaváděcí kroužek, který zůstává ve vrtu. V případě nedosažení pramene nebo jeho vydatnosti, objednavatel  nehradí žádné náklady spojené s vrtem.

Pokud není na pozemku elektřina a není možnost vedení např. od souseda, pracujeme s elektrocentrálou. Práce s elektrocentrálou 12 kWh – dle ceníku půjčoven nejbližšího v místě vrtu (cca – 2000,- kč/den).

Projekt geologických prací – 4.000,- Kč

Projekt vrtané studny, hydrogeologické posouzení a projekt o umístění stavby - 5.000,- Kč

Vrtání studní Pospíchal

VYHLEDÁNÍ PRAMENE

Vyhledání pramene bez vyhotovení studny 1 000,- Kč včetně DPH. Částka je placena zákazníkem formou zálohy.

CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ

OPRÁVNĚNÍ k činnosti prováděné hornickým způsobem

Vydal: Obvodní báňský úřad v Brně
Č.j. 08-1431/2003-415-2
Poř.č. 1193

OSVĚDČENÍ k obsluze vyhrazených technických zařízení tlakových

Vydal: Obvodní báňský úřad v Trutnově
Č.j.: 2030/XXXX/04
Evidenční č.: 0091/04–TZ-O-N